การทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร

การทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร

การทำน้ำยาล้าง

จากการที่ข้าพเจ้าได้ไปอบรม โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการสอนให้ชาวบ้านและนักศึกษา กศน. นำไปประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นอาสาสมัครเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือสังคม และนำความรู้ที่ได้รับจากการที่ไปอบรมมาสอนให้ชาวบ้านให้ได้รับความรู้และวิธีการทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร แต่ก่อนอื่นดิฉันขอบอกถึงส่วนประกอบในการทำน้ำยาล้างจาน ก่อนค่ะ

ส่วนผสม

1. น้ำสะอาด หรือน้ำด่างขี้เถ้า 10 ลิตร

2. ผลไม้รสเปรี้ยว(สับปะรด, มะนาว ฯลฯ ) 3 ก.ก

3. เกลือ 1 ก.ก

4. N 70 สารตั้งต้นให้เกิดฟอง 1 ก.ก

วิธีทำ

1. หั่นผลไม้รสเปรี้ยวให้เป็นชิ้นเล็กๆ นำไปต้มกับน้ำ 3 ลิตร นานประมาณ 30-40 นาที (ไฟปานกลาง)ปล่อยไว้ให้เย็น กรองเอาแต่น้ำ

2. นำ N 70 เทลงในถัง กวนให้ทิศทางเดียวกันตลอด ประมาณ 5-10 นาที ให้ฟูขึ้นขาวนวล

3. โรยเกลือ 8 ขีด ลงไปทีละน้อยสลับกับการใส่น้ำผลไม้ จนส่วนผสมหมด จะได้ความข้นพอดี ใส่เกลือส่วนที่เหลือ 2 ขีดตอนสุดท้าย แล้วกวนต่อให้เข้ากัน

4. บรรจุภัณฑ์ ไว้สำหรับใช้ในครอบครัวเรือน

ถ้าเพื่อนหรือใครสนใจก็สามารถนำไปทำ เพื่อไว้ใช้ในครอบครัว ประหยัดในยุดเศรษฐกิจแบบนี้ และการที่ดิฉันได้นำความรู้ไปสอนและสาธิต ให้ชาวบ้านดู ชาวบ้านให้ความสนใจมากและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม และยังมีความรู้ที่ได้รับจากการที่ไปอบรมมาสอนหรือสาธิตให้ชาวบ้านดู ทำให้ชาวบ้านบางคนมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มรวมตัวกันทำน้ำยาล้างจาน เพื่อไว้ใช้ในบ้านทุกเดือนๆ

          จากการที่ดิฉันได้ไปอบรม โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการสอนให้ชาวบ้านและนักศึกษา กศน. นำไปประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นอาสาสมัครเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือสังคม และนำความรู้ที่ได้รับจากการที่ไปอบรมมาสอนให้ชาวบ้านให้ได้รับความรู้และวิธีการทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร แต่ก่อนอื่นดิฉันขอบอกถึงส่วนประกอบในการทำน้ำยาล้างจาน ก่อนค่ะ

ส่วนผสม

1. น้ำสะอาด หรือน้ำด่างขี้เถ้า 10 ลิตร

2. ผลไม้รสเปรี้ยว(สับปะรด, มะนาว ฯลฯ ) 3 ก.ก

3. เกลือ 1 ก.ก

4. N 70 สารตั้งต้นให้เกิดฟอง 1 ก.ก

วิธีทำ

1. หั่นผลไม้รสเปรี้ยวให้เป็นชิ้นเล็กๆ นำไปต้มกับน้ำ 3 ลิตร นานประมาณ 30-40 นาที (ไฟปานกลาง)ปล่อยไว้ให้เย็น กรองเอาแต่น้ำ

2. นำ N 70 เทลงในถัง กวนให้ทิศทางเดียวกันตลอด ประมาณ 5-10 นาที ให้ฟูขึ้นขาวนวล

3. โรยเกลือ 8 ขีด ลงไปทีละน้อยสลับกับการใส่น้ำผลไม้ จนส่วนผสมหมด จะได้ความข้นพอดี ใส่เกลือส่วนที่เหลือ 2 ขีดตอนสุดท้าย แล้วกวนต่อให้เข้ากัน

4. บรรจุภัณฑ์ ไว้สำหรับใช้ในครอบครัวเรือ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply